Organizing committee

  • dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof.UR chairman
  • dr hab. inż. Michał Cupiał, prof.UR
  • gr inż. Elżbieta Olech
  • mgr Michał Kozdęba

Contact