Kalendarium

Miejsce konferencji: Kraków

Termin konferencji: 19 – 20.09.2019

31.05.2019 – wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oraz przesłanie tytułu i streszczenia referatu/posteru.

12.07.2019 – przesłanie pełnego tekstu artykułu według wymogów edytorskich (język angielski),
na adres: na adres anna.szelag.sikora@urk.edu.pl.
Proszę sformatować prace zgodnie z zaleceniami wydawnictwa.

31.05.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej