Komitet organizacyjny

  • dr hab. inż. prof. UR Michał Cupiał – przewodniczący
  • dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora – sekretarz konferencji
  • mgr inż. Elżbieta Olech
  • mgr Michał Kozdęba

Kontakt