Komitet organizacyjny

  • dr hab. inż. prof. UR Anna Szeląg-Sikora – przewodnicząca
  • dr hab. inż. prof. UR Michał Cupiał
  • gr inż. Elżbieta Olech
  • mgr Michał Kozdęba

Kontakt