Organizatorzy

Organizatorzy:

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Przy współpracy z:

  • Instytutem Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Instytutem Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Katedrą Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Patronat honorowy:

  • POLSITA – Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej
  • PTIR – Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej