Publikacja

Artykuły konferencyjne, po pozytywnych recenzjach, opublikowane zostaną w wydawnictwie

E3S Web of Conferences

Organizatorzy podjęli starania aby opublikowane materiały zostały indeksowane w bazie Web of Science.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik konferencji może opublikować jeden artykuł. Za dodatkową opłatą możliwa jest publikacja drugiego artykułu. Łącznie jedna osoba może występować jako autor lub współautor w maksymalnie dwóch artykułach.

Zgodnie z wytycznymi wydawnictwa, do publikacji przyjmowane będą artykuły oparte na badaniach empirycznych, przygotowane zgodnie z wymaganiami wydawnictwa i mieszczące się w podanych obszarach tematycznych.

Artykuły będą podlegać dwóm etapom weryfikacji: formalnej i merytorycznej. Do drugiego etapu (tj. oceny merytorycznej – recenzji) kierowane będą prace przygotowane poprawnie pod względem edycyjnym.

Objętość artykułu 6-8 stron.

Do pobrania: