Tematyka

Celem Konferencji jest ułatwienie wymiany wiedzy naukowej i utylitarnej pomiędzy specjalistami.
Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów.

Liczymy, że przyczyni się ona do podniesienia poziomu i zwiększenia skuteczności badań naukowych oraz kształcenia kadr w zakresie zastosowań ICT w inżynierii mechanicznej.

Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania wykładów, referatów i komunikatów naukowych połączonych z dyskusją.

W trakcie trwania konferencji przewidziane jest walne zebranie członków POLSITA.

Tematyka konferencji „Rozwój inżynierii mechanicznej wspomagany technologiami informacyjnymi” obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • Zarządzanie procesami technologicznymi
  • Środowiskowe aspekty procesów produkcyjnych
  • Zastosowanie ICT w inżynierii mechanicznej
  • Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
  • Zastosowanie technologii informatycznych w inżynierii rolniczej