Zaproszenie

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa POLSITA 2019
„Rozwój inżynierii mechanicznej wspomagany technologiami informacyjnymi”

Organizatorem konferencji jest:

Katedra inżynierii produkcji, logistyki i informatyki stosowanej,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

przy współpracy z:

  • Instytutem Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Instytutem Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Katedrą Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

oraz

  • POLSITA – Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej.
  • PTIR – Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej,

Celem konferencji jest ułatwienie wymiany wiedzy naukowej i utylitarnej zmierzające do podniesienia poziomu i zwiększenia skuteczności badań naukowych oraz kształcenia kadr.

Konferencja organizowana jest cyklicznie, raz w roku.

Obecna, XXII jej edycja odbędzie się w dniach 19-20 IX 2019 roku w Czajowicach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Konferencji.