logo UR logo WIPiE
.
O konferencji
Tematyka konferencji
Organizatorzy
Informacje dla uczestników:
Miejsce konferencji
Opłaty konferencyjne, terminy
Zgłoszenie
Program
Informacje dodatkowe
Poprzednie konferencje
Kontakt

.

Tematyka konferencji"

Celem Konferencji jest ułatwienie wymiany wiedzy naukowej i utylitarnej pomiędzy specjalistami z zakresu informatyki stosowanej, prowadzących badania i działalność dydaktyczną w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej.
Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów.

Liczymy, że przyczyni się ona do podniesienia poziomu i zwiększenia skuteczności badań naukowych oraz kształcenia kadr w zakresie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej.

Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania wykładów, referatów i komunikatów naukowych połączonych z dyskusją.

W trakcie trwania konferencji przewidziane jest walne zebranie członków POLSITA.