logo UR logo WIPiE
.
O konferencji
Tematyka konferencji
Organizatorzy
Informacje dla uczestników:
Miejsce konferencji
Opłaty konferencyjne, terminy
Zgłoszenie
Program
Informacje dodatkowe
Poprzednie konferencje
Kontakt

.

Zgłoszenie na konferencję

Proszę o zgłaszanie udziału w konferencji poprzez zamieszczony poniżej formularz w termine do 8.04.2016 r.

W formularzu zgłoszenia proszę wybrać odpowiednią opcję uczestnictwa, ewentualny udział w wycieczce tematycznej, oraz podać proponowany temat wystąpienia.

Na konferencji przewidujemy referaty 15-minutowe lub krótkie 5-minutowe wystąpienia

W trakcie trwania konferencji przewidziane jest walne zebranie członków POLSITA

Formularz zgłoszeniowy na konferencję POLSITA 2016