logo UR logo WIPiE
.
O konferencji
Tematyka konferencji
Organizatorzy
Informacje dla uczestników:
Miejsce konferencji
Opłaty konferencyjne, terminy
Zgłoszenie
Program
Informacje dodatkowe
Poprzednie konferencje
Kontakt

.

Informacje dodatkowe

Artykuły odpowiadające tematycznie profilowi czasopisma oraz spełniające wymagania redakcyjne mogą zostać wydrukowane w następujących wydawnictwach:

Inżynieria Rolnicza (Agricultural Engineering)

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Zeszyty Naukowe Seria: Problemy drobnych gospodarstw rolnych (Problems of Small Agricultural Holdings)


Opłata konferencyjna nie obejmuje druku artykułów.